[breadcrumb]

Komputerowe badanie stóp

komputerowe-badanie-stop

Diagnostyka na nowoczesnym, cyfrowym podobaroskopie pozwala na analizę zapisu komputerowego badania. Na jego podstawie identyfikowane jest źródło dolegliwości pacjenta i dobierana jest optymalną pomoc, np. specjalistyczna wkładka, dostosowana indywidualnie do stopy pacjenta.

Badanie statyczne

Przebieg badania

Badanie na cyfrowym podoskopie – w jego trakcie pacjent staje na specjalnej macie posiadającej kilkaset czujników nacisku, połączonej komputerem wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie. Urządzenie rejestruje nacisk stopy na czujniki odzwierciedlając kształt i budowę jej podeszwowej części.

Cel badania

Badanie to pozwala wstępnie określić te miejsca na stopie, które są najbardziej narażone (na skutek zwiększonego obciążenia) na pojawienie się w przyszłości problemów takich jak odciski, modzele czy nagniotki.

Badanie dynamiczne

Przebieg badania

Badanie podczas ruchu – pacjent przechodzi kilka razy przez matę podobaroskopową prawą i lewą nogą. Urządzenie uśrednia dane, budując model przetaczania się po podłożu dla każdej ze stóp. W ten sposób jesteśmy w stanie zmierzyć rozłożenie sił działających na stopę w trakcie ruchu.

Cel badania

Dysponując pełnym zestawem informacji, podolog może określić przyczynę i rozmiar problemu na jaki skarży się pacjent, a także zaplanować odpowiednią wkładkę ortopedyczną.